Olen
riittävä
elämään

SIVUSTON TOIMINTA LOPPUU
31.12.2021

Mikä?

Kurssin keskiössä on riittämättömyyden tunne. Osallistut kurssille omista lähtökohdistasi; saat itse määritellä miksi, milloin ja miten suoritat kurssin. 

Kurssin suorittaminen edellyttää aikaa. Valitset itse, mihin osioon haluat keskittyä tiettynä ajankohtana; kurssin aikana on mahdollista palata aina takaisin edeltäviin osioihin.

Tavoitteena ei ole päästä kokonaan irti riittämättömyyden tunteesta; se ei ole ihmiselle ikinä täysin mahdollista. Tavoitteena on sen sijaan poistaa esteitä luonnollisen riittävyyden kokemuksen tieltä.  

Riittämättömyyden tunne ilmenee elämää rajoittavina itsenäistymiseen ja muutokseen liittyvinä pelkoina. Kurssi antaa käytännöllisiä työkaluja näiden pelkojen kohtaamiseen. 

Olen riittävä elämään -verkkokurssi pyrkii havahduttamaan siihen, että olemme itse oman itsenäistymisemme edessä. Havahtumisesta alkavalla itsenäistymisellä ei ole päätepistettä, vaan sen on mahdollista jatkua elinikäisenä henkisen kasvun prosessina.

Jussi Pajuniemi

Olen Jussi Pajuniemi. Kerron kurssikokonaisuudessa omasta riittämättömyyden tunteestani, joka on tullut näkyväksi kasvatuskouluttajan, kokonaisvaltaisen joogaohjaajan, opettajan ja urheiluvalmentajan töissäni – sekä kaikissa ihmissuhteissani. Näistä tunnekokemuksistani olen rakentanut 8-osaisen kurssin, josta on hyötyä kaikille. Kurssi auttaa meitä itsenäistymään riittämättömyyden tunteesta, jonka perimmäiset juurisyyt ovat lapsuudessa.

Kurssin sisältö

JAKSOT

Kurssi koostuu kahdeksasta eri jaksosta, joiden tarkemmat aihealueet näet jaksoesittelyistä. Jokaiselle jaksolle on suunniteltu omat tehtävät ja videojakso. Lisäksi sinulla on käytössäsi Olen riittävä elämään -äänikirja ja meditaatiot.

TEHTÄVÄT

Kurssin jokaisella osalla saat aihetta käsitteleviä tehtäviä ja pohdittavia kysymyksiä.

HEIMO

Kurssilla voit halutessasi keskustella muiden kursille osallistuvien kanssa, oman suljetun Facebook – ryhmän kautta

MEDITAATIO & ÄÄNIKIRJAT

Kurssilla sinulla on käytössäsi neljä erilaista meditaatiota ja Olen riittävä elämään -äänikirja. 

Kurssin jaksot

1 . jakso

Henkisen kasvun prosessimme alkaa aina havahtumisesta. Käytännön tasolla tämä voi tarkoittaa jotakin yksittäistä havaintoa tai perustavanlaatuisella tavalla elämäämme ravistelevaa kokemusta. Alamme nähdä koko elämämme uudella tavalla, mikä johdattaa meidät itsetutkiskelun pyrkimykseen. 

2 . jakso

Havahtumisessamme avautuu uudenlaisia pysähtymisen mahdollisuuksia. Haluamme tutkia entistä syvemmin sisäistä maailmaamme; saamme mahdollisuuden tunnistaa minäkuvaamme vääristäviä ajatus- ja toimintamallejamme. Meissä kasvaa entistä syvempi halu ymmärtää, keitä me todella olemme

3 . jakso

Itsetutkiskelumme syventää itsetuntemustamme. Alamme tunnistaa minäkuvaamme vääristäviä ajattelu- ja toimintamallejamme. Kykenemme ymmärtämään sen, ettemme voi muuttaa elämässämme kaikkia mahdollisia seikkoja. Kykenemme toisaalta myös ymmärtämään sen, että voimme vaikuttaa riittämättömyyden tunnettamme lisääviin seikkoihin. Alamme ymmärtää, mitkä ihmissuhteemme tukevat henkisen kasvun prosessiamme. Voimistuva itsemyötätuntomme luo pohjan muutoksen mahdollisuuksille.

4 . jakso

Ymmärryksemme avautuu muutoksen mahdollisuuksina. Opimme muuttamaan vahingollisia ajattelu- ja toimintamallejamme. Opimme myös rajaamaan haitallisia elämänalueitamme. Haluamme löytää elämäämme muutostamme tukevia ihmissuhteita. Haluamme myös nähdä perustavanlaatuisen merkityksen kaikessa toiminnassamme, mikä kasvattaa vapauden tunnettamme.

5 . jakso

Meissä tapahtuvat muutokset lisäävät vapauden tunnettamme. Alamme pyrkiä kohti haaveitamme ja tavoitteitamme. Uskallamme tehdä päätöksiä, jotka eivät perustu minäkuvaamme vääristäneisiin ajattelu- ja toimintamalleihimme. Elämässämme alkaa avautua uudenlaisia kauneuden kokemuksia; elämämme ei ole enää pelkästään riittämättömyyden tunteemme vääristämä taistelukenttä.

6 . jakso

Vapauden tunteemme myötä alamme kokea elämämme uudella tavalla kauniina. Meissä rakentuu entistä syvempi yhteys itseen, toiseen ja ykseyteen. Meissä voimistuva rakkaus ilmentää henkisen kasvun prosessiamme.

7 . jakso

Kauneuden kokemuksemme luovat perustan sille, että alamme toimia omien arvojemme mukaisesti. Haitallisten ajattelu- ja toimintamalliemme tunnistaminen auttaa meitä löytämään oman tapamme toimia oikein. Huomaamme inhimillisyytemme siinä, että palaamme aina uuden haasteen edessä uuteen havahtumisen tilaan. Näemme elämämme henkisen kasvun prosessina, joka on jatkuvasti avoin muutokselle.

8 . jakso

Käymme kertausjaksossa läpi henkisen kasvun prosessimme jokaisen vaiheen. Kykenemme näkemään entistä selkeämmin riittämättömyyden tunteemme taustalla olevia juurisyitä. Ymmärrämme millä toimintatavoilla voimme saada apua riittävyyden tunteen vahvistamiseen.

Esimerkkejä kurssisisällöstä

Miten pääset mukaan?

Verkkokurssin jäsenyys:

39 e

Jäsenyys voimassa rajoittamattoman ajan

Osallistuaksesi verkkokurssille sinun tulee ostaa verkkokurssin jäsenyys verkkokauppamme kautta.

Jäsenyyden ostettuasi saat käyttöösi yksilöllisen salasanan, jolla pääset kirjautumaan verkkokurssin jäsenalueelle ja lataamaan kurssisisällöt itsellesi.

Kurssin voimabiisi